Copyright Kennel Labdual
  

 

Mentaltest.

 

Sisu var den første labrador, der blev mentaltestet, efter at der var oprettet ønskeprofil for Labradorracen.

 

Begge mine hunde er testet i Welsh Corgi Klubben, som har stor erfaring med mentaltest.

 

Neden for har jeg stillet hundenes resultater op og sammenlignet dem med Ønskeprofilen.

 

Test dato:  18.08.2007  Sisu

Alder:        30 måneder 

Beskriver:  Mauritzen, Jens Chr. (testleder)

 

 

Test dato:  25.05.2008  Aiva

Alder:        15 måneder 

Beskriver:  Simonsen, Kirsten A. (testleder)

 

 

Sisu

 

Forklaring

Ønske  

profil

Forklaring

Aiva   

Forklaring

1a Kontakt 4 ok 4 Tager selvstændigt kontakt ...Balanceret 3 Acceptere kontakt - er helt uengageret - trækker sig ikke.
1b Håndtering 5 Påtrængende kontakt - anledning mangler - kan evt. hoppe op og gø. 4 Følger med uden besvær 4 ok

1c Håndtering

 

4 ok 4 Lader sig håndtere 4 ok
2a Leg 3

Leger - starter langsomt.

Bliver aktiv

4

Leger aktivt.

Starter hurtigt

4 ok
2b Leg - Greb 3 Griber forsigtigt eller nipper i objektet 5 Griber straks, målbevidst 4 Griber med hele munden, tager fat.
2c Leg - Træk - Kampleg 2 ok 2 Holder forsigtigt fast. Slipper og/eller trækker ikke. 4 Tager straks fat og holder fast,. Rusker og trækker til TL slipper.
3a Jagt - Fart (test1) 4 ok 4 Starter og fuldføre med høj fart. 2 Starter men afbryder, fuldfører ikke.

3a Jagt - Fart

(test 2)

4 ok 4 Starter og fuldføre med høj fart. 4 ok
3b Jagt - Fangst (test1) 3 Tager ikke byttet, men snuser til byttet. 5 Tager byttet straks. Målbevidst. 1 Starter ikke.
3b Jagt - Fangst (test 2) 5 ok 5 Tager byttet straks. Målbevidst. 5 ok
4 Aktivitetsniveau 2 ok 2 Opmærksom - står, sidder eller ligger 4 Skifter meget hurtig mellem aktiviteterne. Piber, gør, trækker i linen.
5a Overraskelse - frygt Undvigemanøvre (uden at vende sig bort) 1 Stopper - kort stop. Ingen undvigelser. 2 Stopper og dukker sig.
5b Overraskelse trusler/Agressivitet Ingen trueadfærd 2 En eller to trusselshandlinger 1 Ingen trueadfærd
5c Overraskelse - nysgerrig 1 Går frem til dukken, når dukken er lagt ned  5 Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning 1 Går frem til dukken, når dukken er lagt ned 
5d Overraskelse - afreaktion 1 ok 1 Ingen undvigemanøvre 1 ok
6a Lyd - skræk 2 Stopper og dukker sig. 1 Stopper - kort stop. Ingen undvigelser. 2 Stopper og dukker sig.
6b Lyd - nysgerrig 5 ok 5 Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning. 3 Går frem til pladen, når føreren står ved pladen.
6c Lyd - afreaktion 1 ok 1 Ingen undvigemanøvre 1 ok
7a Spøgselse - skræk 4 Flugt eller afbrudt flugt efter momentets første tredjedel 1 Viser ingen flugttendenser. 3 Skifter mellem begyndende flugt og kontrol.
7b Spøgselse - trusler/agressivitet 3 Mere end to eller vedvarende trusler i en del af forløbet. 2 En eller to trusselshandlinger  i en del eller hele forløbet. 3 Mere end to eller vedvarende trusler i en del af forløbet.
7c Spøgselse - afreaktion (test1) 3 Går frem til figuranten, når føreren står ved figuranten. 5 Går frem til figuranten uden hjælp evt. med lav kropsholdning.

1

Går frem til figuranten når demaskeret. Kommer ikke frem.
7c Spøgselse - afreaktion (test2) 5 ok 5 Går frem til figuranten uden hjælp evt. med lav kropsholdning. 5 ok
8  Skarp Lyd 2 Reaktionen forsvinder efter de første skud. Afbryder, men genoptager tidligere aktivitet. 1 Viser sig ikke berørt. Hurtig kontrol, siden uberørt. 2 Reaktionen forsvinder efter de første skud. Afbryder, men genoptager tidligere aktivitet.

 

Nu er der ikke nogen erfaring med, hvordan racen fungerer i forhold til ønskeprofilen, så det må vise sig hen ad vejen.

 

Punkt 8 "en skarp lyd" er et skud og der er ikke meget jagt i en labrador, der ikke reagerer på det. Der bliver givet 2 bare hunden kigger rundt efter '"fuglen". 

 

Jeg er specielt glad for at mine hundes afreaktion er korrekt (5d, 6c og 7c).

Spøgelserne er en styg oplevelse; men de hopper kun på det een gang.